نرم افزار اسکرمبل تصاویر جی پگ/ پنهان ساز تصاویر/IMAGE SCRAMBLE-jpg

IMAGE SCRAMBLE/DESCRAMBE 

 

نرم افزار اسکرمبل تصویر دیجیتال با فرمت جی پگ یا پنهان ساز تصاویر بکمک فتوشاپ

 

http://www.sharefile.ir/uploads/1397322794.jpg

image scramble interface

 

همانطور از تایتل نرم افزار مشخص است.این برنامه کوچک قادر است تصاویر مورد نظر شما را توسط  فتوشاپ به تصاویری غیرقابل تشخیص تبدیل سازد و فقط کسی که فایل کلید و فایل تصویری اسکرمبل شده را دارد می تواند فایل اسکرمبل شده را بحالت

اول و واضح تبدیل کند.برای توضیحات بیشتر به  این لینک مرجعه بفرمایید

 

 

 

Image SCRAMBLE is a software that uses photoshop to scramble an image to make it unclear for others.

only a person who has the output files and this software and an installed (or portable) photoshop can make the original image .for more information please click on the link above.

 

:تصویر اسکرمبل شده خروجی

http://www.sharefile.ir/uploads/1397311618.jpg   

Scrambled output image

 

 

LOGO design

 

  http://www.sharefile.ir/uploads/1393809293.gif

/ 0 نظر / 7 بازدید